Krąg Instruktorski "Bractwo Dębu" im. Tych, Którzy Nadejdą


Przewodniczący kręgu:
Imię i nazwisko: Piotr Ruciński

Stopień instruktorski: Podharcmistrz
Stopień harcerski: Ćwik

Wiek: 22

Kontakt:
- e-mail: piotr.rucinski@zhp.net.pl , kibractwodebu@grupy.zhp.net.pl
- tel.:  535 651 979

Skład kręgu:
phm. Daria Gabryel
phm. Martyna Kaszlewicz
phm. Paulina Kaszlewicz
phm. Piotr Ruciński (Rucek)
pwd. Marlena Kamińska (Szprotka)
phm. Paweł Belkiewicz (Belka)
phm. Tomasz Wątorowski (Zyga)

Okres próbny:
hm. Inga Tylicka-Grzywacz
phm. Jacek Hoppe (Hopek)
phm. Marcin Laskowski (Lacha)
phm. Mariusz Bieńkowski (Stary Bieniek)
pwd. Justyna Pocierznicka (Żocha)
pwd. Dorota Laskowska (Toczkowa)
pwd. Anna Jaczewska (Gula)
pwd. Alina Giżewska
pwd. Katarzyna Wojnowska (Videl)
pwd. Bartosz Bieńkowski (Młody Bieniek)
pwd. Paweł Śliwiński (Śliwa)
Małgorzata Tuptyńska (Kowalka)

O kręgu:

8 grudnia 2012r. szóstka instruktorów ze Związku Drużyn Geteway wybrała się na wędrówkę. Siedząc wspólnie przy ognisku dopracowywali istniejący od pewnego czasu w ich głowach pomysł reaktywowania na nowo działającego już kiedyś Kręgu Instruktorskiego "Bractwo Dębu". Po ustaleniu wspólnych celów instruktorzy wybrali spośród siebie pierwszą Przewodniczącą. Efektem tej narady w środku lasu, już tego samego dnia wieczorem na ręce Komendantki Z. D. Geteway, dh. Petitki, został złożony podpisany przez tę szóstkę wniosek o otwarcie Kręgu. Został on zatwierdzony rozkazem Komendantki podczas wigilii Z. D. Geteway 23 grudnia 2012r.Za główny cel swojego istnienia Krąg obrał szeroko pojmowaną działalność na rzecz Z. D. Geteway, w tym podtrzymywanie jego tradycji, a także rozwój i integrację instruktorów Kręgu.

O patronie:

Bractwo Dębu, tak samo jak Z. D. Geteway, nosi imię Tych, Którzy Nadejdą. Znaczenie tego imienia, jasne dla każdego harcerza z Geteway'u, idealnie odzwierciedla sens istnienia Kręgu - poprzez podtrzymywanie tradycji i pracę wielu osób nad ciągłością Związku, staramy się, aby każdy nowy, młody harcerz zastał coś tak wspaniałego, jak zastaliśmy my, instruktorzy, kiedy rozpoczynała się nasza harcerska ścieżka. Noszenie tego samego imienia co Geteway podkreśla także nierozerwalne połączenie Bractwa Dębu ze Związkiem Drużyn, dla którego właśnie ten Krąg powstał.