O GETEWAY'u


Nasz Związek Drużyn powstał w grudniu 1990r.
GETEWAY jest imienia
Tych, Którzy Nadejdą  (TKN).

Zrzesza jednostki:
- KI "Bractwo Dębu" im. Tych, Którzy Nadejdą
- 37 HDM im. Franciszka Drake'a
- 7 HDŻ im. Antoniego Żurawskiego
- 6 HDŻ im. Olgi Małkowskiej
- 51WDH im. Daniela Różyńskiego
- 1,13HDK im. Roberta Baden-Powella

Piosenka obrzędowa GETEWAY'u: "Zielony Lud" (tekst: dh Dziobak)
Symbol: Liść dębu
Kolory: Czarny i pomarańczowy

 Komendanci Związku Drużyn GETEWAY:
1. dh Dziobak
2. dh Dziabąg
3. dh Patryk
4. dh Łysy
5. dh Dobrzyń
6. dh Toczek
7. dh Skinek
8. dh Mentos
9.  dh Jumbo
10. dh. Vika
11.  dh. Pianka
12. dh St. Bieniek
13. dh. Gula
14.  dh Łobo
15. dh. Panterka
16.  dh Krotek 
17. dh. Petitka
18. dh. Martyna


ZWIĄZEK DRUŻYN GETEWAY im.TKN


Źródłem powstania Z.D.GETEWAY była działalność kręgu instruktorskiego "ZETA", który istniał przy Szkole Podstawowej nr 1.
W roku 1988 drogi życiowe członków tego kręgu zaczęły się rozchodzić. Wówczas to, jeden z instruktorów Jarosław Soboczyński -dh Dziobak powziął myśl stworzenia Szczepu -organu ,który zrzeszałby członków działających dotąd obok siebie Drużyn - 7HDŻ i 37 HDM. Jaki był cel tego przedsięwzięcia ? Z pewnością chęć stworzenia stałego,ponadczasowego, działającego w teraźniejszości i wybiegającego w przyszłość Związku. Stąd nazwa - GETEWAY , Droga do gwiazd, droga do najwyższych ideałów,droga ciężka,lecz prowadząca do wyznaczonego celu. Ideą powstania tego Związku było między innymi to, aby Zostawić coś Tym Którzy Nadejdą , stąd też zbiorowy charakter patrona GETEWAY-u. Miał on stać ponad podziałami,łączyć a nie dzielić zrzeszone drużyny. Pierwszy problem nowo powstałego Związku tyczył pomieszczenia, w którym można by przeprowadzić zbiórki.


 Harcówka w Szkole Podstawowej nr 1 zostaje odebrana.Dzięki staraniom dh Dziobaka, Pan Kazimierz Soboczyński (dyrektor 1 Lo) udostępnia Związkowi pomieszczenie na harcówkę.pojawia się również konflikt z władzami Hufca Brodnica, który uwydatnia się w postaci odmowy wypożyczenia sprzętu na pierwszy obóz. mimo niesprzyjających okoliczności, nakładem sił wielu osób,pierwszy obóz dochodzi do skutku.Miejscem obozowym są tereny jeziora Robotno(16.07-29.07 1990r.). Funkcję Komendanta Obozu pełni dh Dziobak. Pogoda nie sprzyja,lecz dzięki panującej atmosferze obóz uważa się za udany. Wraz z zakończeniem Akcji Letniej nasila się konflikt z Hufcem,szczególnie ze Szczepem 1911 "Różowe Słonie" , działającym przy Szkole nr 3. i tutaj ciekawostka dotycząca tej sprawy. Powodem sporu jest faworyzowanie tego Szczepu przez władze Hufca, czego dowodem jest udostępnienie "Różowym Słoniom" sprzętu na obóz. W odpowiedzi na to , z inicjatywy dh Dziobaka zostaje przeprowadzona Akcja rozwieszania w całym mieście plakatów z wizerunkiem różowego słonia.
Powoduje to rozpoczęcie " Zimnej Wojny" - lecz to już całkiem inna historia.

Po swoim pierwszym obozie GETEWAY zaczyna się rozwijać, działać coraz bardziej prężnie. Jednocześnie staje się coraz bardziej samodzielny i nie zależny od Komendy Hufca.We wrześniu 1990r.Odbywa się Rada Hufca,która stanowi moment przełomowy.Na tym Spotkaniu uwydatniają się różnicę w poglądach. Instruktorzy GETEWAY-u nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez władzę Hufca, czego wyrazem jest oddanie, na znak protestu, podkładek Instruktorskich.GETEWAY rozpoczyna samotną drogę, jako Organizacja podlegająca bezpośrednio pod Komendę Chorągwi.W tym momencie Związek skupia trzy drużyny 7HDŻ ,37 HDM , oraz Samodzielny Zastęp "GROT" - Starszoharcerski Zastęp Męski. Okres ten,to także czas współpracy z Klasztorem Ojców Franciszkanów w Brodnicy.

 Postacią wyróżniającą się jest Ojciec Roger,który poznając ideę harcerstwa staje się jego członkiem wstępując w szeregi 7 HDŻ. Salki katechetyczne stają się miejscem zbiórek,jak również spotkań z przedstawicielami różnych organizacji harcerskich.Od momentu założenia Z.D.GETEWAY , dh Dziobak przez około 2 lata pełni funkcję komendanta. Kontynuatorem działalności dh Dziobak jest dh Dziabąg . Tak jak każdy organ, GETEWAY przeżywa swoje wzloty i upadki,lecz mimo upływu lat trwa nadal i trwać będzie,bo przecież my także musimy zostawić coś Tym Którzy Nadejdą . . . 

Długość istnienia GETEWAY'u: