Podstawy dla zucha
i harcerza
JESTEŚ ZUCHEM? ZAPAMIĘTAJ TO! :)

Obietnica zuchowa:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha.

Prawo Zucha:
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.


JESTEŚ HARCERZEM? NAUCZ SIĘ TEGO! :)

Przyrzeczenie harcerskie:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo harcerskie: 
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego . 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.


JESTEŚ INSTRUKTOREM? PRZECZYTAJ! :)

Zobowiązanie instruktorskie:
Przyjmuję obowiązki Instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby Nie opuszczę samowolnie.


SYMBOLIKA 


Znaczek zucha - odznaka zuchów, członków organizacji harcerskich. Biały Orzeł symbolizuje odwagę i patriotyzm, słońce - radość, niebieskie niebo - pogodę ducha.

Krzyż harcerski - Projekt krzyża opracował w 1912 roku ks. Kazimierz Lutosławski, jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komendy Skautowej. Powstałe po listopadzie 1918 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz, stanowiący, że Krzyż Harcerski jest jedyną odznaką cywilną jaką można nosić na mundurze wojskowym. Budowa Krzyża jest wzorowana na orderze Virtutti militari, który niegdyś był najwyższą odznaką wojskową. Całość oplata wieniec z dębu i wawrzynu, co oznacza cele jakie ma młody harcerz do zdobycia: siłę, umiejętność, sprawność i wiedzę. Na ramionach Krzyża widnieje napis: CZUWAJ, co oznaczało bądź przygotowany, gotowość ducha do do pracy nieustannej. W centralnej części odznaki jest umieszczona lilijka, a wokół niej okrąg, który jest symbolem doskonałości, a zarazem braterstwa harcerzy. W środku można dostrzec gwiazdę promienistą, czyli ideę harcerstwa promieniującą na wszystkich ludzi. Całość jest umieszczona na tle piasku, który obrazuje niezliczoną ilość skautów na całym świecie. Krzyż otrzymuje się po Przyrzeczeniu Harcerskim i nosi się go 2 cm nad lewą kieszenią munduru.

Lilijka harcerska - Po raz pierwszy pojawiła się na Krzyżu Harcerskim w 1915r. Lilijka harcerska wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu - harcerz zawsze wybiera słuszną drogę, czyli zgodnie z ideałami Przyrzeczenia i Prawa. W 1927 roku umieszczono na ramionach lilijki skrót hasła Filaretów: O.N.C. - Ojczyzna Nauka Cnota. Lilijka to światowy symbol skautów. W drużynach wodnych ( o specjalizacji żeglarskich) noszone są przez harcerzy lilijki z kotwiczką. Harcerze noszą na nakryciu głowy srebrną lilijkę, a instruktorzy złotą.