Sekcje i funkcje


Funkcje: 

Komendant Związku Drużyn GETEWAY- dh. phm. Martyna Kaszlewicz (51WDH)
Z-ca Komendanta Z.D.GETEWAY - dh Daniel Rogalski (37HDM)
Członek Komendy -
dh sam. Emila Kosiorowska  (7HDŻ)
Członek Komendy - dh. Martyna Prusak (1,13HDK)
Członek Komendy - dh. sam. Milena Sosińska  (6HDŻ)
Członek Komendy - dh. trop. Patrycja Giżewska (51WDH)
Członek Komendy -
dh phm. Piotr Ruciński (37HDM)
Chorąży Związku Drużyn Geteway -  dh. Marta Sosińska (6HDŻ)
Kwatermistrz Związku Drużyn Geteway - dh Norbert Ładzik (37HDM)
Kronikarz Związku Drużyn Geteway -
 dh. phm. Martyna Kaszlewicz (51WDH)
Skarbnik Związku Drużyn Geteway - dh Paweł Belkiewicz (37HDM)

Sekcja: Kwatermistrzowska

Szef sekcji: dh Norbert Ładzik (37HDM)
Członek sekcji: dh. Emila Kosiorowska (7HDŻ)
Członek sekcji: dh. Martyna Kaszlewicz (51WDH)
Członek sekcji:
dh. Milena Sosińska (6HDŻ)
Członek sekcji: dh. Martyna Prusak (1,13HDK)
Członek sekcji: dh. Patrycja Giżewska (51WDH)
Członek sekcji: dh Tomasz Dziak (37HDM)     
Członek sekcji: dh Kuba Wątorowski (37HDM)
Członek sekcji: dh Jakub Witkowski (37HDM)
Członek sekcji: dh Jakub Pankowski (37HDM)
Członek sekcji: dh Michał Kamiński (37HDM)
Członek sekcji: dh Daniel Rogalski (37HDM)
Członek sekcji: dh Sebastian Koprowski (37HDM)
Członek sekcji: dh Mateusz Dobrosielski (37HDM)
Członek sekcji: dh Miłosz Rogalski (37HDM)
Członek sekcji: dh Michał Getka (37HDM)
Członek sekcji: dh Jakub Płachta (51WDH)
Członek sekcji: dh Michał Terebus (51WDH)
Członek sekcji: dh Wojciech Kruszyński (51WDH)

Sekcja: Sanitarna

Szef sekcji: dh. Aleksandra Jaczewska(1,13HDK)
Członek sekcji: dh. Julia Czerwińska (6HDŻ)
Członek sekcji: dh Dawid Sawicki (37HDM)
Członek sekcji:
dh. Patrycja Giżewska (51WDH)
Członek sekcji: dh. Ola Pieroń (7HDŻ)

Sekcja: Informacyjna 

Szef sekcji: dh Paweł Belkiewicz (37HDM)
Członek sekcji: dh. Daria Gabryel (6HDŻ)
Członek sekcji: dh. Natalia Buchalska (6HDŻ)
Członek sekcji:
dh. Alina Giżewska (51WDH)