Stopnie harcerskie
i instruktorskie
Stopnie i ich oznaczenia ZHPStopnie harcerskie:

* brak stopnia - lilijka

* Młodzik/Ochotniczka - Krzyż

* Wywiadowca/Tropicielka - Krzyż

* Odkrywca/Pionierka - Krzyż ze srebrną lilijką

* Ćwik/Samarytanka - Krzyż ze złotą lilijką

* Harcerz Orli/Harcerka Orla - Krzyż ze złotą lilijką i złotym kręgiem

* Harcerz Rzeczpospolitej/Harcerka Rzeczpospolitej - Krzyż ze złotą lilijką, złotym kręgiem i wieńcemStopnie instruktorskie

Oznaczeniami stopni instruktorskich są podkładki pod Krzyżem Harcerskim oraz lilijka w takim samym kolorze na ramieniu.

* PRZEWODNIK - granatowa

* PODHARCMISTRZ - zielona

* HARCMISTRZ - czerwona